Łączymy ludzi z pasją

"Łączymy ludzi z pasją" to kolejna operacja własna realizowana przez LGD "Białe Ługi".
Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 12.04.2021 r. przez Prezesa Zarządu - Zdzisława Pniewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Witolda Kowala.

Celem operacji jest  integracja mieszkańców poprzez pogłębienie  wiedzy oraz  zmobilizowanie członków KGW do realizacji i rozwijania wspólnych pasji, a także stworzenie Mobilnej Strefy Atrakcji. 

Zapoznaj się z regulaminem projektu, szczegóły poniżej: 

Regulamin projektu "Łączymy ludzi z pasją"

Zadania przewidziane w projekcie:

1. Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje"

2. Giełda pasji

3. Mobilna Strefa Atrakcji (MSA) 

Bieżące informacje na temat realizacji projektu:

1. Zapytania ofertowe