Świętokrzyska Izba Rolnicza zaprasza na zimowisko

Informujemy, że biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyska Izba Rolnicza organizują zimowisko w Białym Dunajcu wycieczką do Aquaparku oraz jazdą na nartach i snowboardzie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia , których przynajmniej jedno z rodziców  (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska.

 

Zimowisko odbędzie się w dniach 12.01.2018r – 21-01.2018r.

Odpłatność rodziców za udział jednego uczestnika kolonii wynosi 650,00zł (sześćset pięćdziesiąt złotych).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 W chwili obecnej do rozdysponowania jest 2 miejsc na wyjazd !

Termin zgłoszeń do dnia 14.12.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 41 307 26 44 oraz w Biurze LGD Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje o zimowisku
Karta Kwalfikacyjna 
Lista niezbędnych rzeczy
Oświadczenie RODO
Oświadczenie inny adres
Oświadczenie KRUS
Oświadczenie inne nazwisko