ANIMACJA - PROFESJONALNA ORGANIZACJA CZASU

W dniu 08.11.2019 r. podczas podsumowania dotychczasowych działań projektu odbyło się uroczyste podpisanie umów z 14 animatorami – przedstawicielami świetlic wiejskich biorących udział w projekcie. Umowy na łączną liczbę 480 godzin realizacji zajęć animacyjnych będą realizowane od listopada 2019 r. do października 2020 r. 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY