Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

W związku z przygotowywanym przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje. 

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie. 

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 14.06.2024 r. do godziny 12:00. 

Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeduaxevXFjnUbLviU-N_rnZr2ph8Kg...

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!