Archiwum

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - listopad 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - listopad 2020

Tabela 9 Matryca celów i przedsiewzięć s. 31-35 - listopad 2020

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR  s. 37-42 - listopad 2020

Budżet LSR: s. 57-58 oraz s.77- listopad 2020

Plan działania s. 56 oraz 73-76 - listopad 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - kwiecień 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - kwiecień 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - styczeń 2020

Matryca celów i przedsiewzięć styczeń 2020

Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR styczeń 2020

Budżet LSR styczeń 2020

Plan działania styczeń 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - styczeń 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 - sierpień 2019

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - sierpień 2019

Matryca celów i przedsiewzięć

Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR

Budżet LSR

Plan działania

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  - luty 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 - maj 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 - aktualizacja lipiec 2018

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2017