Archiwum

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - obowiązująca do 05.02.2024 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  - obowiązująca do 19.06.2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - obowiązująca do 28.11.2022 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - obowiązująca do 18.10.2021 r.

Tabela 9 Matryca celów i przedsiewzięć s. 31-35 - obowiązująca do 18.10.2021 r.

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR  s. 37-42 - obowiązująca do 18.10.2021 r.

Budżet LSR: s. 57-58 oraz s.78 - obowiązujący do 18.10.2021 r.

Plan działania s. 56 oraz 73-77 - obowiązujący do 18.10.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2023

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2022

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - listopad 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - listopad 2020

Tabela 9 Matryca celów i przedsiewzięć s. 31-35 - listopad 2020

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR  s. 37-42 - listopad 2020

Budżet LSR: s. 57-58 oraz s.77- listopad 2020

Plan działania s. 56 oraz 73-76 - listopad 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - kwiecień 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - kwiecień 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - styczeń 2020

Matryca celów i przedsiewzięć styczeń 2020

Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR styczeń 2020

Budżet LSR styczeń 2020

Plan działania styczeń 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 - styczeń 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 - sierpień 2019

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - sierpień 2019

Matryca celów i przedsiewzięć

Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR

Budżet LSR

Plan działania

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  - luty 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 - maj 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 - aktualizacja lipiec 2018

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2017