Archiwum 2020

VI. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PW na "Budowę budynku usługowego (świetlicy) w zabudowie usługowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz przyłączem: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5670/6
w miejscowości Staszów, obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów-miasto”:

UWAGA!!! Dodaktowe załączniki do zapytania (zaznaczone kolorem czerwonym)

Zapytanie ofertowe
1. Dokumentacja projektowa - zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowe:
a) Projekt budowlany budynku usługowego - Architektura
b) Projekt budowalny wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wod.-kan. oraz kanalizacja deszczowa
c) Projekt konstrukcji budowy Budynku Usługowego
2. Przedmiar robót
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Wykaz robót
7. Wzór umowy
dodatkowe załączniki:
- wykaz stolarki
- branża elektryczna
Roztrzygnięcie

V. Zapytanie ofertowe nr 3/2020/PROW/OW  na "Kompleksową organizację i obsługę konferencji/festynu" 

Zapytanie

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

RODO

W związku z pojawiającymi sie pytaniami uprzejmie informujemy, iż:
Zapewnienie infrastruktury na czas organizacji wydarzenia konferencji/festynu (wynajem sceny/podestu) oraz sprawnie funkcjonującego sprzętu (nagłośnienie i oświetlenie), a także obsługi technicznej umożliwiającej prawidłowy przebieg i obsługę wydarzenia jest w zakresie Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie

IV. Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PW na "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku usługowego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"

Zapytanie
Formularz ofertowy
Strona tytułowa
Opis techniczny
Rys. FUNDAMENTY
Rys. RZUT PARTERU
Rys. WIDOK DACHU
Rys. PRZEKRÓJ
Rys. ELEWACJE
Rys. SCHEMAT KOTWIENIA
Rys. RAMY R1, R2, BELKA B1, B2
Rys. DETALE POŁĄCZEŃ
Rozstrzygnięcie

III. Zapytanie ofertowe nr 03/01/2020 na dostawę materiałów reklamowych. 

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie

II. Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020 na dostawę środków czystości.

Zapytanie

Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie

I. Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020 na dostawę artykułów  biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

Zapytanie

Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie