Archiwum 2022

VIII. Zapytanie ofertowe nr 6/2022/PROW/ELL na zakup voucherów dla laureatów konkursu "EKOlider", w ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD"

Zapytanie 

Rozstrzygnięcie

VII. Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PROW/WP na realizację zadania polegającego na pełnieniu roli eksperta i współpracy
z zamawiającym przy projektowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027 dla obszaru działania zamawiającego

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

 

VI. Zapytanie ofertowe nr 5/2022/PROW/ELL na realizację usługi cateringowej i udostępnienie sali na warsztaty, w ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD"

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

V. Zapytanie ofertowe nr 4/2022/PROW/ELL na realizację usługi szkoleniowej,  ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD"

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

RODO
Rozstrzygnięcie zapytania
 

IV. Zapytanie ofertowe nr 3/2022/PROW/ELL na organizację Gali EKOlider

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

 

III. Zapytanie ofertowe nr 2/2022/PROW/ELL na organizację wyjazdu studyjnego

Zapytanie
Załącznik nr 1 Program wyjazdu studyjnego
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

 

II. Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PROW/PW na „Rozbudowę budynku usługowego w zabudowie usługowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5670/6 i 5670/7 w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów -miasto”

Zapytanie ofertowe
1. Dokumentacja projektowa - zatwierdzona decyzja pozwolenia na budowę
a) Projekt budowlany
b) Projekt techniczny
c) Projekt zjazdów publicznych z drogi gminnej
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna
4. Formularz ofertowy
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Wykaz robót
8. Wzór umowy
9. Klauzula RODO
Informacja z otwarcia ofert

 

I. Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PROW/ELL na  dostawę materiałów promocyjnych.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie zapytania