Archiwum 2023

2023 r.

VI. Zapytanie ofertowe nr 6/2023/PROW/ELL na zakup usługi transportowej dla min. 60 osób do Międzywodzia w terminie 20-27.08.2023 r. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa na wykonanie usługi transportowej

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
RODO

Rozstrzygnięcie

V. Zapytanie ofertowe nr 5/2023/PROW/ELL na organizację obozu szkoleniowego dla 230 uczestników 
Zapytanie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz kosztorysu ofertowego

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Ramowy program pobytu/szkolenia/wycieczek

Załącznik nr 6 - Opis ośrodka

RODO
Rozstrzygnięcie

IV. Zapytanie ofertowe nr 1/2023/PW na wykonanie, dostawę mebli kuchennych wraz z montażem, ustawieniem i instalacją w budynku usługowym położonym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5670/6 i 5670/7 w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto, stanowiącym własność LGD „Białe Ługi”

Zapytanie
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Rzut technologiczny
Załącznik nr 3 - Zestawienie mebli zaplecza kuchennego
RODO
Rozstrzygnięcie

 

III. Zapytanie ofertowe nr 4/2023/PROW/ELL na organizację wydarzenia - Gala "EKOlider - GOLDSTAR" w Grand Hotel Kielce 

Zapytanie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
RODO

Rozstrzygnięcie

II. Zapytanie ofertowe nr 3/2023/PROW/ELL na zakup voucherów dla laureatów konkursu "EKOlider - GOLDSTAR"

Zapytanie
RODO

Rozstrzygnięcie

I. Zapytanie ofertowe nr 2/2023/PROW/ELL na organizację wyjazdu studyjnego (zagranicznego)

Zapytanie

Załącznik nr 1 - Program wyjazdu studyjnego

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie