Budowa LSR na lata 2021-2027. Drugie konsultacje internetowe- wybór obszarów tematycznych