Budowa LSR na lata 2021-2027. Pierwsze konsultacje internetowe