Budowa LSR na lata 2021-2027. Trzecie konsultacje internetowe- zdefiniowanie sposobów realizacji LSR

Zapraszamy Państwa do włączenia się w kolejne etapy budowy LSR 2021-2027.
Zapraszamy Państwa do wypełniania anonimowych ankiet – link poniżej.

Ankieta
Wypełnione ankiety można przesyłać na adres e-mai: biuro@bialelugi.pl lub dostarczać do gminnych punktów konsultacyjnych LSR.