Cykl szkoleń dla opiekunów/administratorów świetlic.

Cykl szkoleń dla opiekunów/administratowrów świetlic odbędzie się w Ośrodku Leśny Dworek w Cisowie w następujących terminach:

17.09.2019 r. - Rola świetlicy w środowisku lokalnym 
24.09.2019 r.- Diagnoza potencjału środowiska lokalnego
08.10.2019 r.- Edukacja obywatelska
15.10.2019 r.- Planowanie i realizacja przedsięwzięć lokalnych
22.10.2019 r.- Źródła finansowania działań świetlic
08.11.2019 r.Metody angażowania świetlic - uroczyste zakończenie cyklu szkoleń 
                                      

Szkolenia 8-godzinne prowadzone będzie przez specjalistów z danej dziedziny.