EKOlogiczni Liderzy LGD

EKOlogiczni Liderzy LGD

Założeniem projektu jest realizacja aktywności o charakterze proekologicznym na terenie pięciu Lokalnych Grup Działania:

  • Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” – Partner I
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej – Partner II
  • Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” – Partner III
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” – Partner IV
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – Partner V

Celem projektu jest edukacja, promocja oraz wsparcie działań wpływających korzystnie na ochronę środowiska, a także zapobieganie zmianom klimatu na obszarze objętym LSR.

Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest moduł „I ja mogę być EKO”. Ta część projektu zawiera takie elementy jak:

Drugim modułem projektu jest „EKOlider”, składający się z takich elementów jak:

Planowane zakończenie pierwszego etapu projektu to wrzesień 2022 roku. Natomiast zakończenie projektu jest zaplanowane na czerwiec 2023 roku.

ZAPYTANIA OFERTOWE/ OGŁOSZENIA O NABORACH