EKOlogiczni Liderzy LGD

EKOlogiczni Liderzy LGD

Założeniem projektu jest realizacja aktywności o charakterze proekologicznym na terenie pięciu Lokalnych Grup Działania:

  • Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” – Partner I
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej – Partner II
  • Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” – Partner III
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” – Partner IV
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – Partner V

Celem projektu jest edukacja, promocja oraz wsparcie działań wpływających korzystnie na ochronę środowiska, a także zapobieganie zmianom klimatu na obszarze objętym LSR.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest moduł „I ja mogę być EKO”. Ta część projektu zawiera takie elementy jak:

Drugim modułem projektu jest „EKOlider”, składający się z takich elementów jak:

Trzecim modułem projektu jest "EKOlogiczni praktyczni", składający się z następujących elementów: 

  • Obóz szkoleniowy "EKOwolontariat" - obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat, obejmujący realizację 60-godzinnego programu szkoleniowego z zakresu ekologii. 

           Rekrutacja na obóz szkoleniowy "EKOwolontariat"

           Podsumowanie obozu szkoleniowego "EKOwolontariat"

  • Konkurs "EKOpatrol" - akcje - realizacja przez młodzież wydarzeń m.in. szkolenia, eventy, festyny, gry miejskie/leśne, konkursy plastyczne, inscenizacje na podstawie zgromadzonej podczas obozu wiedzy. 

           Zaproszenie do udziału w konkursie "EKOpatrol"

           Rozstrzygnięcie konkursu 

Planowane zakończenie pierwszego etapu projektu to wrzesień 2022 roku, a drugiego etapu to czerwiec 2023 roku. Natomiast zakończenie całego projektu jest zaplanowane na grudzień 2023 roku.

ZAPYTANIA OFERTOWE/ OGŁOSZENIA O NABORACH