EKOlogiczni Liderzy LGD

EKOlogiczni Liderzy LGD

Założeniem projektu jest realizacja aktywności o charakterze proekologicznym na terenie pięciu Lokalnych Grup Działania:

 • Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” – Partner I
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej – Partner II
 • Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” – Partner III
 • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” – Partner IV
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej – Partner V

Celem projektu jest edukacja, promocja oraz wsparcie działań wpływających korzystnie na ochronę środowiska, a także zapobieganie zmianom klimatu na obszarze objętym LSR.

Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest moduł „I ja mogę być EKO”. Ta część projektu zawiera takie elementy jak:

 • Promocja – zgodna z zasadami EKO
 • Ekowarszaty – warsztaty szkoleniowe o tematyce ekologicznej przeprowadzone w każdej z gmin obszaru LGD „Białe Ługi”
 • Wyjazd studyjny – krajowy wyjazd studyjny, którego celem jest wymiana doświadczeń, a także poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i klimatu
 • Konkurs „I ja mogę być EKO” – obejmujący 3 kategorie konkursowe: instytucje kultury, przedszkola, szkoły podstawowe.

Drugim modułem projektu jest „EKOlider”, składający się z takich elementów jak:

 • Konkurs EKOlider – na terenie LGD "Białe Ługi", obejmujący 3 kategorie konkursowe: gospodarstwo domowe produkcyjne, gospodarstwo domowe nieprodukcyjne, firma/biuro/organizacja pozarządowa
 • Gala EKOlider  uroczysta Gala dla uczestników konkursu, przedstawicieli LGD "Białe Ługi" oraz gości
 • Konkurs EKOlider – GoldStar – kolejny etap promocji działań ekologicznych na obszarze partnerstwa.. Konkurs ma na celu ocenę zrealizowanych koncepcji i ich wpływ na ochronę środowiska
 • Gala EKOlider GoldStar – uroczysta Gala dla uczestników konkursu, przedstawicieli LGD oraz władz wojewódzkich itp.
 • Wyjazd studyjny – zagraniczny wyjazd studyjny, którego celem jest wymiana doświadczeń, a także poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Planowane zakończenie pierwszego etapu projektu to wrzesień 2022 roku. Natomiast zakończenie całego projektu jest zaplanowane na czerwiec 2023 roku.

ZAPYTANIA OFERTOWE/ OGŁOSZENIA O NABORACH

REALIZACJA