EKOwarsztaty

Zapraszamy na EKOwarsztaty!!!
W ramach projektu EKOlogiczni Liderzy LGD w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD "Białe Ługi" przeprowadzone zostaną EKOwarsztaty.
Warsztaty odbędą się w dwóch panelach:

PANEL I- Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa -  dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji, biur
PANEL II- Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych - dla mieszkańców i rolników

Formularz zgłoszeniowy I
Formularz zgłoszeniowy II

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą emailową na adres biura LGD: biuro@bialelugi.pl
Na zgłoszenia czekamy do 19.08.2022 r.

Szczegóły na plakatach poniżej:

Plakat Gmina Bogoria  05.09.2022 r.
Plakat Gmina Chmielnik 07.09.2022 r.
Plakat Gmina Daleszyce 09.09.2022 r.
Plakat Gmina Pierzchnica 08.09.2022 r.
Plakat Gmina Raków 30.08.2022 r.
Plakat Gmina Staszów 06.09.2022 r.
Plakat Gmina Szydłów 29.08.2022 r.