Gala "Lider obszaru LGD Białe Ługi" w ramach realizacji operacji własnej projektu pn. „Razem dla obszaru LGD Białe Ługi”

                                             

W dniu 21 lutego 2020 r. odbyła się uroczysta Gala konkursu "Lider obszaru LGD Białe Ługi" w ramach realizacji operacji własnej projektu pn. „Razem dla obszaru LGD Białe Ługi”, mającego na celu integrację branż odgrywających kluczowe znaczenie dla obszaru. Celem ogłoszonego w grudniu 2019 r. konkursu było wyróżnienie lokalnych  podmiotów za wyjątkowe osiągnięcia gospodarcze, społeczne i publiczne, dzięki którym następuje rozwój i wzmocnienie regionu, a także budowany jest pozytywny wizerunek naszego obszaru. Nagroda ma mobilizować mieszkańców do dalszej pracy na rzecz inwestowania w swoim regionie oraz motywować do podejmowania aktywności. Do udziału w konkursie uprawnione zostały podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” od 2016 roku.
Na podstawie zgłoszonych formularzy Jury Konkursu w składzie:

  1. Zdzisław Pniewski – przedstawiciel LGD
  2. Małgorzata Suchodolska – przedstawiciel stowarzyszenia przedsiębiorców LEWIATAN
  3. Cezary Huć – przedstawiciel NGO
  4. Grzegorz Klimek – przedstawiciel Samorządu

dokonało oceny zrealizowanych przedsięwzięć zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu oraz Kartach Oceny w czterech kategoriach:

  1. Rozwój działalności gospodarczej
  2. Nowo powstałe podmioty gospodarcze
  3. Działania społeczne – rozwój kapitału ludzkiego
  4. Rozwój infrastruktury publicznej

na podstawie ilości otrzymanych punktów, wyłoniono po trzech Laureatów, w tym jednego Lidera w każdej kategorii.
Wyniki konkursu:

KATEGORIA I    Rozwój działalności gospodarczej

1.            Kolejowa 18 Restauracja  - Lider obszaru LGD Białe Ługi                      

2.            STAMED Urszula Medyńska                      

3.            Auto-Serwis Sarzyński Łukasz                   

KATEGORIA II    Nowo powstałe podmioty gospodarcze

1.            Studio Urody PASJA Fryzjerstwo Kosmetyka & Hurtownia - Lider obszaru LGD Białe Ługi

2.            ART Justyna Molska Pracownia Sztuk Artystycznych

3.            Q1 Dawid Kułan                                             

KATEGORIA III   Działania społeczne - rozwój kapitału ludzkiego

1.            Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie - Lider obszaru LGD Białe Ługi

2.            Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec

3.            Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "TALENT"

KATEGORIA IV  Rozwój Infrastruktury Publicznej

1.            Gmina Bogoria - Lider obszaru LGD Białe Ługi                          

2.            Stowarzyszenie AKTYWNA KRAINA        

3.            Gmina Pierzchnica

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” składamy wszystkim laureatom szczere gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Cieszymy się, że dzięki środkom finansowym z LGD mogliśmy przyczynić się do Państwa rozwoju, a także rozszerzenia zakresu usług. Mamy przekonanie, że dzięki takim podmiotom: aktywnym firmom, stowarzyszeniom, gminom obszar LGD zmienia się na lepsze, a tym samym jakość życia mieszkańców znacznie się poprawia.