Giełda pasji

Giełda pasji 

Impreza lokalna, podczas której 14 zakwalifikowanych 5-osobowych zespołów (KGW) zaprezentuje dorobek kulinarny, artystyczny czy też historię swoich małych ojczyzn. Dla zespołów zostaną udostępnione stoiska, na których koła będą mogły serwować lokalne specjały. Podczas festiwalu odbędą się zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w kilku kategoriach: kulinarnych, zręcznościowych, artystycznych itp. Powołana Komisja dokona oceny konkursowych konkurencji i przyzna punkty zgodnie z regulaminem. Ocenie podlegać będzie: potrawa, występ artystyczny, wygląd/estetyka stoiska oraz konkurencje sportowe.

"Giełda pasji" - 01.08.2021 r. Rynek w Chmielniku

W dniu 1 sierpnia 2021 r. odbyła się "Giełda pasji"  zrealizowana w ramach operacji własnej "Łączymy ludzi z pasją", mającej na celu integrację mieszkańców poprzez pogłębienie  wiedzy oraz  zmobilizowanie członków KGW do realizacji i rozwijania wspólnych pasji. Podczas Giełdy podziwiać mogliśmy występy artystyczne KGW, a także tradycyjnie ozdobione stoiska, na których znajdowały się lokalne potrawy oraz rękodzieło prezentowane przez zgłoszone zespoły KGW.  Dodatkową atrakcją była inauguracja Mobilnej Strefy Atrakcji, w której uczestnicy, a w szczególności najmłodsi mogli skorzystać z wielu darmowych atrakcji.  

1️⃣   4️   Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD wzięło udział w konkursie składającym się z V kategorii:

występ artystyczny,

stoisko,

kulinaria,

rękodzieło,

sport.

Komisja konkursowa w składzie:

Mariusz Ściana - Przewodniczący Komisji

Agata Sałata - Członek Komisji

Katarzyna Więckowska - Członek Komisji

dokonała oceny KGW we wszystkich kategoriach i wyłoniła zwycięzców:

- klasyfikacja KGW według otrzymanych punktów

 

Serdecznie wszystkim Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

________________________________________________________________________________________________________

1) Lista KGW zakwalifikowanych do "Giełdy pasji" (w podanej kolejności KGW (uczestnicy) biorą udział w konkurencjach: stoisko, kulinaria, rękodzieło, sport)

Lista kolejności występów KGW (konkurencja: występ artystyczny)

2) Regulamin konkursu
    - Sztafetowy tor przeszkód (opis)

3) Karta oceny konkursu

4) Informacja o zakupach

5) Harmonogram

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegóły dotyczące Giełdy pasji znajdą Państwo w regulaminie:
Regulamin projektu "Łączymy ludzi z pasją"

Planowany termin rekrutacji: 08.07.2021 r. - 16.07.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rektrutacyjnymi:

1) Regulamin rekrutacji

2) Formularz zgłoszeniowy - pdf
    Formularz zgłoszeniowy - doc.

3) Klauzula RODO - 1 egzemplarz dla jednego KGW (podpisy wszystkich złoszonych członków)