Informacja dot. operacji własnej 2/2020/OW

Lokalna Grupa Działania  informuje, że do dnia 15.10.2020 roku do godz. 12:00 żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.3.2 Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją.