Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1-2/2020/OW

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.3.2 "Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją"

Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej
3. Oświadczenie
4. Wykaz załączników
5. RODO