Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD