To już 3 Projekt Grantowy LGD "Białe Ługi"

W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami trzeciego już Projektu Grantowego LGD "Białe Ługi"  z przedsięwzięcia 1.3.3 „Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność”. Nabór przeprowadzony był 23 października  2017 roku  -  6 listopada 2017 roku. 
W sumie wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania grantów: 297 556,00 zł, wartość całkowita złożonych wniosków.: 351 282,46 zł. 
Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy pozyskanych środków i życzymy bezproblemowej realiazcji powierzonych grantów. 

Tuż po podpisaniu umów odbyło się spotkanie dla mieszkańców nt. realizowanych działań, wydarzeń oraz obszaru LGD. Dziękujemy mieszkańcom obszaru LGD za aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 
DSC_0085_0.JPG