Konferencje promocyjne projektu „DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania”

W dniach 20 maja i 24 maja w Chmielnickim Centrum Kultury oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii odbyły się dwie konferencje promocyjne projektu „DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania” w ramach przyznanego dofinansowania Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Na konferencjach przedstawiona została diagnoza środowiska lokalnego, omówione zostały potrzeby wsparcia aktywności społecznej, szczególnie wśród młodzieży.
Kierownik projektu Jowita Wójcik-Zielińska przedstawiła ideologię, metodykę oraz zaplanowane działania projektu. Przez uczestniczki innych projektów- młodzieżowe liderki, zaprezentowane zostały także dotychczasowe lokalne działania młodzieży. Na konferencji wystąpiły również uczestniczki innych młodzieżowych projektów realnie zachęcając swoich rówieśników do aktywności.
Przedstawiciele poszczególnych szkół otrzymali plakaty promujące projekt.

 

Dziękujemy za obecność i współpracę Samorządom i Pedagogom 7 gmin obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.

Rekrutacja młodzieży do projektu będzie trwać do 30 czerwca br.
Regulamin i formularze zgłoszeniowe będą udostępnione wkrótce na naszej stronie www.bialelugi.eu

Prezentacja z konferencji