Kreator Przedsiębiorczości

W dniu 10 lipca 2018 r. w Cedzynie k. Kielc 21 Lokalnych Grup Działania, w tym 20 krajowych z obszaru 6 województw (14 ze świętokrzyskiego, 2 z wielkopolskiego, po 1 z: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego) oraz 1 grupa ze Słowacji podpisało umowę na realizację projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, który reprezentował Marszałek Adam Jarubas. Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” reprezentowali Pan Zdzisław Pniewski  - Prezes Zarządu, Pan Piotr Jankowski - Członek Zarządu oraz Pan Witold Kowal – Dyrektor Biura , którzy złożyli podpisy na umowie na realizację projektu współpracy. .
Celem projektu współpracy realizowanym przez Partnerskie LGD jest wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:
Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP)
Laboratorium Przedsiębiorczości

Bieżące informacje na temat realizacji projektu
Realizacja Projektu

Publikacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.05.2020 r. zakończyliśmy realizację projektu "Kreator Przedsiębiorczości". Wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie serdecznie dziękujemy.
Już wkrótce przedstawimy Państwu równie atrakcyjne propozycje projektowe.