Lista rankingowa projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Uprzejmie informujemy, że  do  LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęły 4 Wnioski z prośbą o ponowną ocenę Biznesplanu. W związku z tym zostały one ocenione przez dwóch losowo wybranych członków Odwoławczej Komisji Oceny Wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.    

Poniżej znajdują się zaakceptowane listy:  

Lista rankingowa Biznesplanów. 
Lista rezerwowa Biznespalnów.

Biznesplanom zostały nadane numery zgodne z numerami formularzy zgłoszeniowych uczestników.  
 

O dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w  projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.