Listy na wyjazd studyjny z elementami warsztatu refleksyjnego

W związku z  zapisami Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego, przedstawiamy listę wstępną uczestników wyjazdu wraz z listą rezerwową ( w załączeniu).
Osoby znajdujące się na liście wstępnej powinny najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 roku dokonać wpłaty w kwocie 100 zł/os na rachunek bankowy LGD o numerze 
87 8485 0009 0000 0433 2000 0008 prowadzony w BS Daleszyce - Górno. Po weryfikacji wpłat ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zostanie umieszczona na stronie www.bialelugi.eu w dniu 18 stycznia 2019 r.

wstępna lista uczestników

lista rezerwowa