Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)