Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Gmina Bogoria
Gmina Chmielnik
Gmina Daleszyce
Gmina Pierzchnica
Gmina Raków
Gmina Staszów
Gmina Szydłów

Spotkania konsultacyjne
Pierwsze konsultacje internetowe
Drugie konsultacje internetowe (wybór obszarów tematycznych)
Trzecie konsultacje internetowe (zdefiniowanie sposobów realizacji LSR)
Czwarte konsultacje internetowe

3. Zespół Inicjatywny

Uchwała 01/07/2022 w sprawie powołania Zespołu Inicjatywnego

4. Harmonogram prac nad LSR

Harmonogram prac nad LSR - Aktualizacja 18.10.2022 r.

Harmonogram prac nad LSR w 2022 r. - Aktualizacja 23.11.2022 r.

Harmonogram prac nad LSR - Aktualizacja 02.01.2023 r.

5. Ankieta konsultacyjna - zbierana wśród mieszkańców w okresie 15.07-25.09.2022 r. w punktach konsultacyjnych i podczas imprez gminnych. Zebrano łącznie 482 ankiety, których wyniki posłużą do konsultacji internetowych oraz konsultacji w gminnych punktach LSR.

   Ankieta konsultacyjna - link

   Ankieta konsutacyjna - wersja docx

6. Gminne punkty konsultacyjne LSR 

Pierwsza tura konsultacji w gminnych punktach (diagnoza potrzeb)
Druga tura konsultacji w gminnych punktach (określenie grup docelowych)
Trzecia tura konsultacji w gminnych punktach (sposoby realizacji LSR)
Czwarta tura konsultacji w gminnych punktach (definiowanie innowacyjności)
Piąta tura konsultacji w gminnych punktach

7. Fiszka projektowa NGO
8. Fiszka projektowa przedsiębiorcy
9. Lokalna Strategia Rozwoju - dokument złożony w dn. 22.05.2023 r.
10. Uchwała Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dn. 05.12.2023 r. - lista ocenionych LSR
11. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - zawarta w dn. 09.01.2024 r.
12. Uchwała nr 02/02/2024 z dn. 05.02.2024 r. - aktualizacja LSR
     Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja w dn. 05.02.2024 r.