Przykłady dobrych praktyk: operacje własne

 • "W poszukiwaniu pasji"

W dniach 25-30 czerwca 2021 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach operacji własnej „W poszukiwaniu pasji”. Operacja miała na celu poszerzenie wiedzy na temat promocji i przedsiębiorczości w zakresie rozwijania pasji. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się od zagranicznych LGD jak wykorzystać i połączyć pasję oraz lokalne zasoby i potencjał na przykładach wybranych dobrych praktyk, które są przez nich realizowane.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Węgier i Chorwacji. Podczas pobytu na terenie poszczególnych LGD zostały zaprezentowane pasje - dobre praktyki, sposoby ich realizacji oraz efekty – w postaci lokalnych produktów i usług:

 •  "Razem można wiecej" - LAG Eger Vidék Kincsei Egyesület  – na przykładzie węgierskiego gospodarstwa. Uprawa winogron, śliwek i jabłek, produkcja wina wraz z agroturystyką. Ekologiczne rozwiązania, które przyciągają turystów, klientów i inwestorów. Przykład rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także działalności na rzecz lokalnej społeczności poprzez oferowane zatrudnienie.
 • „Pasje na morzu” - LAG Istočna Istra  – wykorzystanie potencjału Morza Adriatyckiego dla miejscowych rolników poprzez organizowanie degustacji ryb
  i lokalnych przysmaków na morzu. Zwiedzanie regionu w formie panoramicznych rejsów, a także zwiedzanie małych lokalnych plaż i agroturystyk położonych na wyspach.
 • „Złoto Istrii” - LAG Središnja Istra– Wykorzystanie miejscowego potencjału trufli – symbolu Istrii kontynentalnej nazywanej chorwacką Toskanią. Zielone lasy, trufle, winnice, gaje oliwne i urokliwe miasteczka położone na wzgórzach. Spotkanie z miejscowym truflarzem, który opowiedział o drogocennych grzybach, wpływu na lokalną gospodarkę i możliwościach.

                                    

 

 • "Razem dla rozwoju obszaru LGD "Białe Ługi"

Operacja zakładała organizację pięciu wydarzeń, ingerujących branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru. Wydarzenia odbyły się na obszarze działania LGD "Białe Ługi" oraz u słowackiego partnera z projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” (wyjazd integrujący branże).

I. Konkurs dla branż

W dniu 18 stycznia 2019 r. został ogłoszony konkurs „Lider obszaru LGD „Białe Ługi”.  Do udziału w Konkursie uprawnione zostały wszystkie podmioty, które skorzystały ze wsparcia LGD w obecnym okresie programowania PROW 2014-2016. Specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoniła laureatów w 4 kategoriach:
I Rozwój działalności gospodarczej
II Nowo powstałe podmioty gospodarcze
III Działania społeczne – rozwój kapitału ludzkiego
IV Rozwój infrastruktury
Celem Nagrody było wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia gospodarcze, społeczne i publiczne, dzięki którym następuje rozwój i wzmocnienie regionu działania LGD „Białe Ługi”, a także budowany jest pozytywny wizerunek tego obszaru.

II. Gala – uroczyste wręczenie nagród

W dniu 21 lutego 2020 r. odbyła się uroczysta Gala, na której zostały ogłoszone wyniki konkursu „Lider obszaru LGD „Białe Ługi” oraz uroczyście wręczone nagrody dla laureatów konkursu. Nagrodzone zostały po 3 podmioty z każdej kategorii, w tym 4 nagrody główne.
Gala była doskonałą okazją do zaprezentowania dokonań podmiotów biorących udział w konkursie, aby stanowiły inspirację dla innych do podejmowania aktywności gospodarczej. Gala sprzyjała również nawiązaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy tymi podmiotami, a także pomiędzy przedstawicielami innych podmiotów gospodarczych, organizacji NGO oraz lokalnych samorządów.

III. Wyjazd integrujący branże

W dniach 24-26 lipca 2020 r. odbył się 3-dniowy wyjazd studyjny w ramach konkursu "Lider obszaru "LGD Białe Ługi".
Celem wyjazdu była integracja, wymiana doświadczeń i informacji, nawiązanie nowych kontaktów oraz podjęcie rozmów dotyczących możliwości wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.
Wyjazd został zorganizowany we współpracy z LGD BAHUREŃ – gospodarzem wizyt.

IV. Wydawnictwo promujące produkty i usługi

Dobre praktyki – biuletyn w nakładzie 1000 szt., w którym zostały przedstawione szczegóły zrealizowanych inicjatyw nagrodzonych uczestników konkursu - promocja obszaru.
Biuletyn wydany w ramach projektu pn. "Razem dla obszaru LGD Białe Ługi" 

V. Podsumowanie projektu – konferencja/festyn

Festyn mający na celu podsumowanie zrealizowanego projektu odbył się 28 sierpnia 2020 r. nad zalewem w Borkowie. Zostały zaprezentowane działania, produkty i usługi nagrodzonych podmiotów – rozdane zostało wydawnictwo.

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • "Rozwój sektora turystycznego na obszarze LGD Białe Ługi poprzez utworzenie ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego i organizację cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje"

Przedsięwzięcie realizowane było w miejscowości Trzemosna, skierowane do osób zamieszkałych na obszarze gmin: Daleszyce, Staszów, Chmielnik, Szydłów, Bogoria, Raków, Pierzchnica. Grupa docelowa odbiorców: osoby i pracownicy sektora turystycznego na obszarze LGD. Projekt zakładał wdrożenie nowego  produktu w postaci Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego dla branży okołoturystycznej w celu  zmobilizowania zasobów  społecznych (mieszkańcy) poprzez wykorzystanie  istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych (atrakcyjność turystyczna obszaru).

I. Cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje/ kompetencje:

Zadanie realizowane było w II półroczu 2018 roku. Oficjalne zakończenie odbyło się podczas Konferencji podsumowującej projekt połączonej z oficjalnym otwarciem Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego. W miesiącach wrzesień – październik 2018 zorganizowano cykl szkoleń branżowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje pracowników w branży turystycznej przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń i technologii. Zakres tematyczny:

Szkolenie Barista

 • informacje o ziarnach i ich wypalaniu,
 • historia kawy,
 • omówienie budowy  ekspresu ciśnieniowego,
 • sporządzanie kawy,
 • elementy latte art.

Szkolenia dla personelu gastronomii

 • drobnoustroje a zdrowie człowieka,
 • elementy wiedzy o człowieku i jego pracy,
 • kształtowanie bezpiecznych warunków pracy i życia osobistego pracownika,
 • szkodliwości i choroby zawodowe,
 • higiena zakładu żywienia zbiorowego,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny produkcji, przechowywania, zbytu i transportu,
 • wypadki przy pracy i pierwsza pomoc.

Profesjonalne dekoracje i nakrywanie stołu

 • podział funkcjonalny zakładu gastronomicznego,
 • ubiór i higiena pracowników obsługi,
 • wyposażenie części handlowej i ekspedycyjnej zakładu w   podstawowy sprzęt do obsługi gości,
 • zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • systemy obsługi kelnerskiej,
 • przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości,
 • technika noszenia tac i naczyń,
 • zasady serwowania dań, organizacja i technika obsługi, konsumenta  przy podawaniu śniadań,
 • zasady przygotowania i serwowania potraw płonących,
 • technika podawania napojów gorących,
 • technika podawania napojów zimnych,
 • technika podawania napojów alkoholowych,
 • organizacja przyjęć w zakładach gastronomicznych,
 • wyposażenia i praca w bufecie,
 • zasady przygotowywania koktajli.

Szkolenie nowoczesna restauracja

 • podstawowe informacje o kuchni fushion,
 • historia powstania nowoczesnej kuchni,
 • nowoczesne formy przygotowywania potraw w gastronomi.

Szkolenie organizacja eventów

 • klasyfikacja przyjęć okolicznościowych,
 • zasady organizacji przyjęć okolicznościowych,
 • analiza umowy organizacji przyjęcia,
 • przygotowania karty zlecenia bankietowego,
 • zaplanowanie menu do organizacji przyjęcia,
 • formy ustawienia stołów na przyjęciu,
 • kalkulacja kosztów realizacji przyjęcia.

II. Utworzenie ośrodka szkoleniowo – edukacyjnego: Wyposażenie pokoi.

Kluczowym elementem realizacji projektu było powstanie Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego „Bocianie Gniazdo”.
W ramach projektu dokonano gruntownego remontu oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, dzięki czemu na I piętrze budynku powstało 16 miejsc noclegowych. Ponadto w holu znajduje się strefa wypoczynku z kanapą oraz telewizorem – dostępna dla wszystkich odwiedzających obiekt. Do dyspozycji są także 2 łazienki z prysznicami. Na parterze znajduje się sala komputerowa, sala konferencyjno – szkoleniowa, zaplecze kuchenne, recepcja oraz 2 toalety w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. W całym obiekcie znajduje się bezpłatne Wi-fi.

III. Konferencja podsumowująca projekt - Otwarcie Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego

W dniu 11.12.2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Miejsce zorganizowania konferencji to świetlica wiejska w Trzemosnej. Została przedstawiona prezentacja szkoleń przeprowadzonych podczas realizacji projektu oraz  uroczyście wręczone zostały dyplomy ukończenia szkoleń, ponadto odbyła się prezentacja sektora turystycznego z regionu LGD. Dodatkowym elementem konferencji było uroczyste otwarcie Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego. Do  podmiotów z branży turystycznej i okołoturystycznej  z obszaru LGD oraz przedstawicieli władz lokalnych a także mediów zostały wysłane zaproszenia. 

Więcej informacji o Ośrodku znajdą Państwo w Biuletynie --> POBIERZ