Przykłady dobrych praktyk: Rozwój infrastruktury publicznej

 • Gmina Bogoria

  Członek LGD „Białe Ługi” nieprzerwanie od 2008 roku.
  Bogoria do 1973 r. była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, od 1 I 1973 r. stała się siedzibą Gminnej Rady Narodowej, która wchłonęła w nową strukturę administracyjną byłe GRN w Bogorii, Jurkowicach, Szczeglicach, Przyborowicach, Niedźwiedziu. W skład g. Bogoria (powiat staszowski) weszło 36 sołectw. Obecny obszar gmina uzyskała w 1990 r. W skład gminy wchodzi obecnie 37 sołectw. Według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. gminę Bogoria zamieszkuje 7876 osób.

  Gmina stara się sięgać po środki zewnętrze na wszelakie działania poprawiające jakość życia mieszkańców: publiczna infrastruktura sportowa, rekreacyjna, tworzenie miejsc do realizacji aktywności mieszkańców i wiele innych.
  Wśród wielu projektów Gmina  zrealizowała również te z dotacji  LGD „Białe Ługi”. W obecnej perspektywie programowania na lata 2014-2020 zrealizowano duży projekt:
  Budowa boisk sportowych w miejscowości Ceber, Domoradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowości Grzybów, Moszyny.
  Ponadto w latach poprzednich w perspektywie LEADER 2007-2013 Gmina Bogoria z dotacji LGD "Białe ługi" zrealizowała m.in. takie projekty jak:

 • Budowa placu postojowego w miejscowości Kiełczyna oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wysoki Średnie poprzez budowę i wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej
 • Budowa placu targowego w miejscowości Bogoria oraz zakup wyposażenia dla boisk sportowych w miejscowościach Grzybów i Podlesie

  W planach rozwojowych Gminy Bogoria na najbliższe lata jednym z kluczowych zagadnień jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pomoże to w uwolnieniu potencjału społecznego oraz gospodarczego gminy. Wpłynie to także na rozwój przedsiębiorczości oraz pozwoli na realizuję wielu planów inwestycyjnych.
     

   

 • Stowarzyszenie Aktywna Kraina

  Stowarzyszenie Aktywna Kraina prężnie działa na terenie gminy Staszów od ponad czterech lat. Powstało 11 stycznia 2016 roku w Woli Wiśniowskiej z misją aktywizacji lokalnej społeczności.
  Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Aktywna Kraina pozyskało dotację na budowę ogólnodostępnej infrastruktury, która stanowi centrum kulturalne wsi Kopanina (kwota dotacji 199 641,00 zł). Całkowity koszt nowo powstałego budynku wyniósł 344 641,00 zł (dotacja z Miasta i Gminy Staszów w kwocie 145 000,00 zł).
  Budynek świetlicy powstał na terenie przy boisku sportowym oraz przy wiejskiej altanie. Budowa objęła powstanie parterowego budynku o całkowitej powierzchni 154,83 m2, w którym oprócz sali świetlicowej znajduje się także kuchnia, zmywalnia, hol, WC oraz pomieszczenie gospodarcze. Świetlica została otwarta w grudniu 2018 roku.

  Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem oraz współorganizatorem wielu cyklicznych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym. Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje wszystkie grupy wiekowe - integruje zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych poprzez szerokie spectrum swoich działań i projektów. Miłośnicy różnych dziedzin sportowych, kulturalnych, a także pasjonaci zdrowego odżywiania czy ekologii.
  Aktywna Kraina we współpracy z LGD "Białe Ługi" zrealizowała aż trzy projekty grantowe z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem:

 • Aktywni Mieszkańcy w Aktywnej Krainie (kwota dotacji: 23 612,43 zł)
 • Aktywnie, Zdrowo i Sportowo (kwota dotacji: 21 957,00 zł)
 • Ekologiczna Kraina (kwota dotacji: 21 440,00 zł)
  Aktywna Kraina planuje włączać w swoje działania jeszcze szersze grono mieszkańców, a w najbliższej przyszłości zaplanowane są już kolejne działania na arenie kulturalnej oraz sportowej.
     

   
 • Gmina Pierzchnica

  Członek LGD od 2007 roku.
  Gmina Pierzchnica to niewielka gmina leżąca w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Pod względem administracyjnym gmina należy do powiatu kieleckiego. Od północy gmina graniczy z gminą Daleszyce, od wschodu z gminą Raków i Szydłów, od południa z gminą Gnojno i Chmielnik natomiast od zachodu z gminą Morawica.
  W skład Gmina Pierzchnicy wchodzi 17 sołectw.  Gmina zajmuje obszar 10 460 ha. Na dzień 06.04.2020r. liczba mieszkańców wynosi : 4756 osób.
  W ostatnim czasie gmina zrealizowała szereg inwestycji w tym realizacja projektu:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance, która uzyskała dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w kwocie  85 900,00 zł. Świetlica działa od marca 2019 r.
  Ponadto w latach poprzednich, w perspektywie  LEADER 2007-2013 Gmina Pierzchnica z dotacji LGD "Białe Ługi" zrealizowała m.in. takie projekty jak:

 • Budowa placów zabaw w miejscowości: Pierzchnica, Podlesie, Skrzelczyce, Górki, Drugnia Rządowa, Pierzchnianka, Maleszowa.
 • Budowa boiska sportowego w miejscowości Skrzelczyce
 • Budowa Zaplecza technicznego dla terenów sportowych we wsi Podlesie
 • Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Gumienice, Maleszowa, Drugnia
 • Utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej w miejscowościach Gumienice i Pierzchnica
 • Budowa boiska trawiastego i zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia w miejscowości Pierzchnica

Gmina Pierzchnica w realizowanych projektach kładzie duży nacisk na kapitał ludzki, tworząc miejsca do realizacji wszelkiej aktywności mieszkańców. Na terenie gminy działa sieć świetlic wiejskich, które bardzo prężnie działają i mają w swej ofercie szereg nowatorskich zajęć spędzania wolnego czasu, realizacji pasji i rozwijaniu talentów podopiecznych.