Realizacja projektu

Let's Start... Spotkanie integracyjne grupy projektowej

Pierwsze spotkanie było okazją do wzajemnego poznanie się i integracji.
 Spotkanie miało na celu również zastanowienie się i uświadomienie sobie ‘kim /jaki(a) chcę być, a jaki(a) nie…’ Spotkanie było szansą, aby zastanowić się nad d swoimi dobrymi i słabymi stronami, wyznaczyć swój cel, co mogę zaoferować innym i nad czym chcę pracować...
Z otrzymanych drewnianych skrzyneczek Młodzi stworzyli piękne „księgi skarbów” gdzie będą kolekcjonować swoje ewaluacyjne przemyślenia i skarby projektowe.
Wspólnie został opracowany Regulamin Współ- działania – niezbędny podczas realizacji wspólnych zadań i spotkań projektowych.
Powstała strona fanpage gdzie na bieżąco będą aktualizowane działania projektu 'Be SMART-START Young! Młodzieżowa Agencja Promocji'

https://www.facebook.com/pg/Be-Smart-Start-young-M%C5%82odzie%C5%BCowa-Agencja-Promocji-115693766467716/photos/?ref=page_internal