Realizacja Projektu Kreator Przedsiębiorczości

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pn."Kreator Przedsiębiorczości" prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentyami.

Regulamin Uczestnika Projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu "Kreator Przedsiębiorczości" będzie złożenie w terminie od 05.11.2018 r. do 10.12.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.