Realizacja Projektu Kreator Przedsiębiorczości

HARMONOGRAM DORADZTWA PRAWNEGO I KSIĘGOWEGO:

Aktualny harmonogram doradztwa można znaleźć w zakładce AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

21.03.2019 r. - Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach (4 godz.)
16.03.2019 r. - Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatkowych w ramach działania KGW (3 godz.)
09.04.2019 r. - E-akta - zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe (3 godz.)
14.05.2019 r.- Rozliczenia wynagrodzeń z ZUS i US (4 godz.)
03.09.2019 r. - Prawo pracy (7 godz.)
07.11.2019 r. - Podatki VAT, CIT, PIT - Praktyka i interpretacja (4 godz.)
20.02.2020 r. - Prawo, księgowośc, finanse, zarządzanie w organizacji (7 godz.)

Dodatkowe informacje na temat planowanych szkoleń można zlaleźć w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

SZKOLENIE "Prawo, księgowośc, finanse, zarządzanie w organizacji" 20.02.2020 r.

W dniu dzisiejszym 20.02.2020 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się kolejne i zarazem ostatnie z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Na szkoleniu poruszane były zagadnienia z zakresu Prawa, księgowości, finansów i zarządzania w organizacji.
Prowadzącymi szkolenie byli: Pan Cezary Huć oraz Pani Monika Pater. Szkolenie bogate w treści merytoryczne i praktyczne pozwoliło uczestnikom w przystępny sposób poznać/pogłębić wiedzę na omawiane zagadnienia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.

SZKOLENIE "Podatki: VAT, CIT, PIT. Praktyka i interpretacja" 07.11.2019 r.

W dniu dzisiejszym 07.11.2019 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Na szkoleniu poruszane były zagadnienia z zakresu Podatki: VAT, CIT, PIT - praktyka i interpretacja.
Prowadzącą szkolenie była Pani Monika Pater, która w  przystępny sposób przekazała merytoryczną treść szkolenia. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, która podniesie ich kompetencje i umiejętności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD „Białe Ługi”.
  

 

WYJAZD studyjny przedsiębiorców Preszów - Słowacja 10-13.10.2019 r.

W dniach 10-13.10. 2019 r. w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” zorganizowany został wyjazd studyjny, w którym wzięło udział 10 przedsiębiorców z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Głównym celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami. Wyjazd został zorganizowany we współpracy z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego oraz partnerem zagranicznym LGD BAHUREŃ – gospodarza wizyty.

SZKOLENIE "Prawo pracy" 03.09.2019 r.

W dniu 03.09.2019 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Szkolenie zorganizowane  zostało we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Prowadzącym szkolenie byli: adw. Pan Tomasz Fąfara oraz specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach: Główny Specjalista - Pan Stanisław Golmento i Inspektor Pracy - Pani Kamila Pawłowska. Prowadzący szkolenie w zrozumiały i przystępny sposób przekazali uczestnikom merytoryczną i praktyczną treść szkolenia, która podniesie ich wiedzę, kompetencje i umiejętności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD „Białe Ługi”.

SZKOLENIE "Rozliczenia wynagrodzen z ZUS i US" 14.05.2019 r.

W dniu dzisiejszym 14.05.2019 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktualnymi zasadami rozliczeń wynagrodzeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Prowadzącą szkolenie była Pani Elwira Majewska, która w zrozumiały i przystępny sposób przekazała merytoryczną treść szkolenia. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, która podniesie ich kompetencje i umiejętności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD „Białe Ługi”.

SZKOLENIE E-akta 09.04.2019 r.

W dniu dzisiejszym tj. 09.04.2019 r. w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie zostało przeprowadzone szkolenie „E-akta – zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze”.
Szkolenie prowadzone było przez specjalistę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Staszowie – Panią Małgorzatę Juszyńską. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzieli się m.in. na czym polega projekt e-akta, jaki jest okres przechowywania akt pracowniczych oraz jakie są zmiany w bieżąco składanych dokumentach.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”, a pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Staszowie serdecznie dziękujemy za współpracę i przeprowadzenie szkolenia.

DSC_0992.JPG

SZKOLENIE "Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach" 21.03.2019 r.

W dniu dzisiejszym 21.03.2019 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktualnymi rozporządzeniami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Prowadzącym szkolenie był Pan Robert Pytlik, który w zrozumiały i przystępny sposób przekazał merytoryczną treść szkolenia. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, która na pewno podniesie ich kompetencje i umiejętności.
W szkoleniu wzięło udział 25 osób z gmin obszaru działania LGD Białe Ługi, ale również z gmin sąsiednich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD „Białe Ługi”.

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE dla nowo powstałych KGW 16.03.2019 r.

W minioną sobotę  w biurze LCWP w Staszowie odbyło się spotkanie dedykowane nowo powstałym Kołom Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji i rozliczeń podatkowych w ramach działania KGW. Prowadzącą szkolenie była Pani Monika Pater, która w zrozumiały i ciekawy sposób przekazała merytoryczną treść spotkania. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, która pomoże im w administracyjnej stronie działania KGW. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja spotkania – 33 uczestniczki i 1 uczestnik szkolenia z gmin obszaru działania LGD Białe Ługi, ale również z gmin sąsiednich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w spotkaniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD Białe Ługi.

OTWARCIE LOKALNEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STASZOWIE 28.01.2019 r.

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego biura Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władzy państwowej i lokalnej oraz przedsiębiorcy. Gościem specjalnym była Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, która wyraziła nadzieję, że nowo powstałe biuro będzie motorem do dalszego rozwoju gospodarczego miasta i gminy Staszów, a także gmin objętych projektem tj. Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków oraz Szydłów.
Zrealizowanie tak dużej inwestycji stało się realne dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób: władz Gminy, radnych minionej i obecnej kadencji, ale również osobom, które podjęły się opracowania projektu tj. Biuro Projektowe z Wykonawstwem Zygmunt Drzymalski oraz realizacji tej inwestycji - Zakład Remontowo-Budowlany "DARBUD" Adam Darowski.
Powstanie niniejszego przedsięwzięcia - od początkowej idei, poprzez projekt, aż w końcu do realizacji  i jej zakończenia było możliwa dzięki determinacji i zaangażowaniu w pracę  Członków Zarządu LGD "Białe Ługi" - podkreślił Prezes Zdzisław Pniewski.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie jest inicjatywą Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" powstałą w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego ze wsparcia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Biuro ma dostarczyć lokalnej społeczności: mieszkańcom, przedsiębiorcom i osobom chcącym założyć własna działalność gospodarczą bogaty pakiet profesjonalnych szkoleń, konsultacji i usług doradczych.

ZIMOWISKO SŁOWACJA 12-18.01.2019 r.

W dniach 12-18 stycznia 2019 r. w ramach programu "Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi", odbył się wyjazd wypoczynkowy na Słowację. Był on nagrodą dla laureatów  turnieju Junior - Biznes w Grze ! Podczas zimowiska dzieci przebywały w ośrodku wypoczynkowym Chata Bukovica mieszczącym się na wysokości 810 m n.p.m. - w przepięknej i malowniczej miejscowości turystycznej Rencisov. W ramach obozu uczestnicy mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z licznych atrakcji jakimi były m.in. wyjazd do Aquaparku, na kręgielnię, zwiedzanie Muzeum Techniki. Wieczory urozmaicała wspólna zabawa podczas gier planszowych, dyskotek oraz projekcji filmów. Wyjazd zapewnił dzieciom moc wrażeń, radosną atmosferę zabaw z rówieśnikami, a aktywnie spędzony czas podczas nauki jazdy na nartach przełożył się na wzrost umiejętności dzieci.

WSPARCIE KSIĘGOWE - PODPISANIE UMÓW

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia księgowego w ramach programu Kreator Przedsiębiorczości. Z podmiotami zakwalifikowanymi do programu zostały podpisane umowy na prowadzenie nieodpłatnej obsługi księgowej od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 roku.

JUNIOR- BIZNES W GRZE!

"Innowacyjne metody w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem planszowych gier strategicznych" - pod takim tytułem odbyły się warsztaty "Junior- Biznes w grze!" - kolejne nasze działanie w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości.
Podczas dwóch dni rozgrywek tj. 4-5 grudzień br., odpowiednio w Trzemosnej i w Staszowie, 36 uczniów z 16 szkół z obszaru LGD "Białe Ługi" mogło się wykazać kreatywnością, aktywnością oraz wiedzą w podejmowaniu strategicznych decyzji.
10 Laureatów konkursu w nagrodę pojedzie na 7-dniowy obóz zimowy do naszego Partnera na Słowację. Obóz zorganizowany będzie podczas ferii zimowych tj. 12-18. 01. 2019r.
Laureatom gorąco GRATULUJEMY, a Dyrekcji szkół, Nauczycielom, Prowadzącemu oraz wszystkim Uczestnikom serdecznie DZIĘKUJEMY za udział i współpracę.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pn."Kreator Przedsiębiorczości" prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentyami.

Regulamin Uczestnika Projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu "Kreator Przedsiębiorczości" będzie złożenie w terminie od 05.11.2018 r. do 10.12.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do 20.12.2018 r.