Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Aktywnie nie tylko Lokalne", formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 24.05.2019 r. (piątek) do godziny 15:00.
Formularze można doręczyć drogą elektroniczną na adres: biuro@bialelugi.pl oraz pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze LGD oraz LCWP pod adresem: 

1. Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce  

2. ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów.

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz zgłoszeniowy

2) Oświadczenie - Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego

UWAGA! 
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania uczestników jest przedstawienie zgody właściciela budynku na realizację projektu – wg. załącznika nr 1.
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest zgłoszenie się 2 osób z terenu działania świetlicy.