Rekrutacja młodzieży do projektu „DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania”

Zapraszamy Młodzieżowych Liderów w wieku 13-19 lat do udziału w projekcie!

Link do Formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_F-EkqcXsla6ZHOA0G373lHsfw3rs5hBwi6XIZBx-lgNH6w/viewform?usp=sf_link

Regulamin
Kryteria oceny
Oświadczenie – Zgoda dla pełnoletniego kandydata do projektu
Oświadczenie – Zgoda dla niepełnoletniego kandydata do projektu

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia do projektu „DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania”

Otrzymaliśmy 57 formularzy od 56 osób (jeden formularz wypełniony podwójnie), w tym:

  • 4 zgłoszenia nieformalne zgodnie z Regulaminem Projektu (niekompletne)
  • 52 zgłoszenia formalne zgodnie z Regulaminem Projektu

Zgłoszenia formalne zostały ocenione wg kryteriów oceny zgłoszeń w ramach projektu.

Do projektu zakwalifikowano 50 uczestników z 7 gmin obszaru LGD „Białe Ługi”.
Sporządzona została lista rezerwowa uczestników.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą pisemną i/lub telefoniczną do dnia 9 lipca br. o szczegółach realizacji projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie