"Rozliczenia wynagrodzeń z ZUS i US" - 14.05.2019 r. - SZKOLENIE BEZPŁATNE

ROZLICZENIA WYNAGRODZEŃ Z ZUS I US

SZKOLENIE BEZPŁATNE

Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju regionu, a także przedsiębiorcze osoby fizyczne z terenu gmin:
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów.

Rekrutacja trwa od 10.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonywać:

- osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w Staszowie, ul. Sudecka 9

- drogą elektroniczną na adres mailowy biura: biuro@bialelugi.pl (podpisane dokumenty w formie skanu)

- pocztą tradycyjną/ kurierem

Termin szkolenia: 14 maj 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00

Miejsce szkolenia: Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – zapewniamy lunch, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc ograniczona – 20 osób.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jedną firmę/ instytucję reprezentować może maksymalnie jedna osoba.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9, tel. 015 8130303 lub 533446559 oraz na stronie www.bialelugi.eu

 

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem.

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).