Strefy Aktywności

"Strefy Aktywności" (SA) to już 3 projekt współpracy realizowany przez LGD "Białe Ługi".
Umowa na realizację projektu została podpisana 30 grudnia 2020 roku przez Prezesa Zarządu - Zdzisława Pniewskiego oraz Członka Zarządu - Annę Niedzielę.

Projekt współpracy będą realizowały 4 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa Świętokrzyskiego:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiego (Lider Projektu),
- Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski",
- Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", 
- Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry".
W projekcie współpracy zaplanowano działania sprzyjające wzmocnieniu więzi i integracji społecznej, które przyczynią się do podejmowania wszelkich form aktywności przez lokalną społeczność. 

Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:
I. Kreator Aktywności.
II. Lokalne Strefy Aktywności.

Lokalne Strefy Aktywności na terenie gmin