Wyjazd studyjny - integracja branż

W dniach 24-26 lipca br. odbył się 3-dniowy wyjazd studyjny w ramach konkursu "Lider obszaru "LGD Białe Ługi".
Celem wyjazdu była integracja, wymiana doświadczeń i informacji, nawiązanie nowych kontaktów oraz podjęcie rozmów dotyczących możliwości wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.
Wyjazd został zorganizowany we współpracy z LGD BAHUREŃ – gospodarzem wizyty.

 

                                                                 

Projekt pn. "Razem dla obszaru LGD "Białe Ługi" dofinansowany jest ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.2.2 Wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, kultura, rekreacja i rozrywka, handel hurtowy i detaliczny, działalność organizacji członkowskich).