Wyniki Prac Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że  do  LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów. Każdy z nich  został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. 

Wstępna lista rankingowa Biznesplanów. 
Wstępna lista rezerwowa Biznesplanów.

Biznesplanom zostały nadane numery zgodne z numerami formularzy zgłoszeniowych uczestników.