Wyniki rekrutacji do projketu "DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania"

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia do projektu „DziałajMY! Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania”

Otrzymaliśmy 57 formularzy od 56 osób (jeden formularz wypełniony podwójnie), w tym:

  • 4 zgłoszenia nieformalne zgodnie z Regulaminem Projektu (niekompletne)
  • 52 zgłoszenia formalne zgodnie z Regulaminem Projektu

Zgłoszenia formalne zostały ocenione wg kryteriów oceny zgłoszeń w ramach projektu.

Do projektu zakwalifikowano 50 uczestników z 7 gmin obszaru LGD „Białe Ługi” .
Sporządzona została lista rezerwowa uczestników.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą pisemną i/lub telefoniczną do dnia 9 lipca br. o szczegółach realizacji projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikowana została na stronie internetowej LGD w zakładce internetowej Projektu