Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją: LSR, Planu Komunikacji na rok 2018 oraz Harmonogramu naborów wniosków

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian zapisów LSR, w  dniu 12.07.2018 r. Zarząd LGD podjął następujące uchwały: 
- nr 1/07/2018 o aktualizacji LSR, 
- nr 2/07/2018 o zmianie Harmonogramu  planowanych naborów wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

- nr 3/07/2018 o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Planu Komunikacji na rok 2018.

Wszystkich, a w szczególności potencjalnych Beneficjentów zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami: 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 - aktualizacja lipiec 2018
Harmonogram naborów