Zapraszamy do Zespołu Inicjatywnego - budujemy LSR 2021-2027 dla obszaru LGD „Białe Ługi”

ZAPRASZAMY
do budowania LSR 2021-2027 dla obszaru LGD „Białe Ługi”

Jeśli jesteś osobą pomysłową, kreatywną, chcącą rozwijać lokalny potencjał wypełnij Formularz zgłoszeniowy i dołącz do Zespołu Inicjatywnego !