Zapytania ofertowe

2024 r.

 

I. Zapytanie ofertowe nr 1/2024/NOWEFIO  na organizację obozu szkoleniowego Aktywnych Młodych Liderów z realizacją min. 40 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu aktywności liderskiej młodziezy dla 50 uczestników (w wieku 13-19 lat) w terminie 13-19.08.2024 r. lub 14-20.08.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz kosztorysu ofertowego

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Ramowy program pobytu/szkolenia/wycieczek

Załącznik nr 6 - Opis ośrodka

RODO

 

 

Archiwum 2023

Archiwum 2022

Archiwum 2021

Archiwum 2020

Archiwum 2019

Archiwum 2017/2018

Archiwum zapytań

Instrukcja wewnętrzna przy udzielaniu zamówień