ZAPYTANIA OFERTOWE/ OGŁOSZENIA O NABORACH

XI. Zapytanie ofertowe nr 4/2023/PROW/ELL na organizację wydarzenia - Gala "EKOlider - GOLDSTAR" w Grand Hotel Kielce

Zapytanie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Rozstrzygnięcie

X. Zapytanie ofertowe nr 3/2023/PROW/ELL na zakup voucherów dla laureatów konkursu "EKOlider - GOLDSTAR" 

Zapytanie 

Rozstrzygnięcie

IX. Nabór formularzy do konkursu "EKOlider - GOLDSTAR" 

Regulamin konkursu "EKOlider - GOLDSTAR"

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

VIII. Zapytanie ofertowe nr 2/2023/PROW/ELL na organizację wyjazdu studyjnego (zagranicznego)

Zapytanie

Załącznik nr 1 - Program wyjazdu studyjnego

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie

VII. Zapytanie ofertowe nr 6/2022/PROW/ELL na zakup voucherów dla laureatów konkursu "EKOlider", w ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD" 

Zapytanie

Rozstrzygnięcie

VI. Zapytanie ofertowe nr 5/2022/PROW/ELL na realizację usługi cateringowej i udostępnienie sali na warsztaty, w ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD"

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

RODO

V. Zapytanie ofertowe nr 4/2022/PROW/ELL na realizację usługi szkoleniowej,  ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD"

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

RODO
 

IV. Zapytanie ofertowe nr 3/2022/PROW/ELL na organizację Gali EKOlider

Zapytanie
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

RODO

III. Zapytanie ofertowe nr 2/2022/PROW/ELL na organizację wyjazdu studyjnego

Zapytanie
Załącznik nr 1 Program wyjazdu studyjnego
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

RODO

 

II. Ogłoszenie o naborze Członków Komisji Konkursowej

Zapytanie
Formularz zgłoszeniowy
RODO
Rozstrzygnięcie

I. Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PROW/ELL na  dostawę materiałów promocyjnych.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie zapytania