Zapytania ofertowe projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Zapytanie 1/2017  na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (wraz z wprowadzonymi zmianami)

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania 1/2017  na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu
„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

 

Zapytanie ofertowe 4/2017/RPOWS na zakup usługi organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS  na zakup usługi organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
 

Zapytanie ofertowe 5/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na   przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

Ze względu na wpłynięcie 1 oferty nie spełniającej szczegółowych warunków, tj. 
-posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji doradztwa np. w ramach projektów POKL zbieżnych z zakresem tematycznym doradztwa wskazanym w szczegółowych warunkach zamówienia lub innych działań o podobnym charakterze,     
-posiadają udokumentowane wykształcenie będące potwierdzeniem nabytej wiedzy merytorycznej z zakresu objętego tematyką doradztwa, 
zapytanie ofertowe 5/2017/RPOWS pozostaje bez rozpatrzenia. Oferent nie posiada doświadczenia związanego z doradztwem w ramach pisania Biznesplanu. 

W związku z tym termin składania ofert w ramach Zapytania ofertowego 5/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na   przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  zostaje wydłużony do 14.07.2017 r. 

Ponowne zapytanie:

Ponowne Zapytanie ofertowe 5/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na   przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na   przeprowadzenie doradztwa w ramach projekt   „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 6/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków  w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”