Zapytania ofertowe PROW 2014-2020

2021 r.

 

IX. Zapytanie ofertowe na  organizację pobytu dla maksymalnie 50 osobowej grupy w terminie od 27.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO

 

VIII. Zapytanie ofertowe nr 1/2021  na „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Centrum Aktywności Lokalnej położonego w Staszowie na działce ewidencyjnej 5670/6 o zaplecze kuchenne o maksymalnej powierzchni 50 m2, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku wraz z projektem technologicznym kuchni i projektem wdrożenia systemu HACCP, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego".

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie

 

Archiwum 2021

Archiwum 2020

Archiwum 2019

Archiwum 2017/2018

Archiwum zapytań