Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót wykończeniowych (...)

Zapraszamy do składania ofert na „Wykonanie robót wykończeniowych lokalu zlokalizowanego na kondygnacji I piętra w ramach budowy budynku biurowego i parkingu na 25 miejsc postojowych na dz. Nr 5670/6 w miejscowości Staszów obręb 261207_4.0001, jednostka ewid. Staszów nr 261207_4"

zapytanie
załącznik nr 1 dokumentacja projektowa:
projekt branża instalacyjna
projekt architektura
projekt branża elektryczna
załącznik nr 2 dokumentacja projektowa:
rysunek zamienny elektryka parter
rysunek zamienny elektryka piętro

załącznik nr 3 przedmiar robót
załącznik nr 4 formularz ofertowy
załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań
załącznik nr 6 oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 7 wykaz robót
załącznik nr 8 wzór umowy