Aktualności

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

28/05/2024 - 11:42

W związku z przygotowywanym przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

UWAGA! 31.05.2024 r. Biuro LGD “Białe Ługi” w Trzemośnie NIECZYNNE

27/05/2024 - 13:18