Aktualności

Życzenia Świąteczne!

21/12/2020 - 12:53

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją: LSR oraz Planu Komunikacji na rok 2020

21/12/2020 - 11:21

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian zapisów LSR, w  dniu 10.11.2020 r. Zarząd LGD podjął następujące uchwały: 
- nr 01/11/2020 o aktualizacji LSR, 
- nr 02/11/2020 o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Planu Komunikacji na rok 2020.