Aktualności

Wyniki badania ankietowego

07/01/2021 - 14:41

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu ankietowym dot. zaangażowania młodzieży w życie publiczne
W ankiecie wzięło udział 178 osób. Dziękujemy za poświęcony czas i cenną wiedzę

Prezentacja ze spotkania 22.12.2020

22/12/2020 - 15:52