Kreator Aktywności

W ramach panelu zostanie zrealizowanych 5 zintegrowanych zadań aktywizujących i integrujacych społeczność partnerskich LGD.

  1. Konferencja pt. "Strefy Aktywności a rozwój obszarów wiejskich" realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
  2. Rajd pieszy ralizowany przez LGD "Region Włoszczowski"
  3. Spotkanie inaugurujące działalność CAL realizowany przez LGD "Białe Ługi"
  4. Piknik organizowany przez LGD "Wokół Łysej Góry".
  5. Wyjazd studyjny realizowany przez LGD "Region Włoszczowski"

Powyższe zadania będą skierowane do społeczności z terenu wszystkich partnerskich LGD. Za organizację każdego zadania odmiennego w swym zakresie od zadań pozostałych będzie odpowiadał inny Partner. Udział osób ze wszystkich Partnerskich LGD pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie różnych spojrzeń na aktywizację lokalnych społeczności. Spotkania osób z różnych LGD pozwolą na budowanie więzi społecznych oraz kapitału społecznego na przyszłość w zakresie realizacji międzyregionalnych inicjatyw. Założeniem zadań jest wykorzystanie lokalnego dziedzictwa, lokalnych potencjałów gospodarczych poprzez aktywizację, integrację społeczności sprzyjającej budowaniu kapitału społecznego i więzi społecznych.