Zapytanie ofertowe 1/2021

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/2021 na „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Centrum Aktywności Lokalnej położonego w Staszowie na działce ewidencyjnej 5670/6 o zaplecze kuchenne o maksymalnej powierzchni 50 m2, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku wraz z projektem technologicznym kuchni i projektem wdrożenia systemu HACCP, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego".
link