Aktualności

04.06.2021r. Biuro nieczynne

02/06/2021 - 09:13

Zapytanie ofertowe 1/2021

24/05/2021 - 11:45

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/2021 na „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Centrum Aktywności Lokalnej położonego w Staszowie na działce ewidencyjnej 5670/6 o zaplecze kuchenne o maksymalnej powierzchni 50 m2, uzyskanie decyzji o warunkach zabudow