Budowa LSR na lata 2021-2027. Piąta tura konsultacji w gminnych punktach

W gminnych punktach konsultacyjnych dostępna jest Matryca celów i przedsięwzięć wypracowana na spotkaniu z przedstawicielami gmin członkowskich.
Matryca stanowić będzie załącznik do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Ewentualne uwagi prosimy przesyłać do 27.02 do godz. 10:00